Image source: www.louthgaa.ie

Seo iad na himeachtaí Gaeilge atá ar siúl sa cheantar i rith na míosa seo:

Ranganna Comhrá Gaeilge
Beidh ranganna comhrá Gaeilge ag tosú dírithe ar bhunfhoghlaimeoirí agus mheánfhoghlaimeoirí in áiteanna éagsúla timpeall an chontae. Seo iad sonraí na ranganna:
Muineachán – Gach Máirt ag tosú 1 Deireadh Fómhair 8.00in go dtí 9.00in i gClubtheach Chláirsigh Mhuineacháin
An Triúcha – Gach Máirt ag tosú 1 Deireadh Fómhair 7.00in go dtí 8.00in in Ionad Naomh Meallán

Carraig Mhachaire Rois – Gach Céadaoin ag tosú 2 Deireadh Fómhair 7.00in go dtí 8.00in i gClubtheach Pháirc Eiméid

Baile na Lorgan – Gach Máirt ag tosú 1 Deireadh Fómhair 7.00in go dtí 9.00in i nGaelscoil Lorgan
Cluain Eois – Gach Luan ag tosú 30 Meán Fómhair 7.00in go dtí 8.00in i nGaelscoil Eois
Óg-Ógras Mhuineacháin
Beidh muid ag bunú club óige lán-Ghaeilge i Muineachán ag deireadh na míosa seo. Freastlóidh an club seo ar pháistí bunscoile i rang a 4, a 5 agus a 6. Coinnigí súil amach ar ár leathanach Facebook le haghaigh dáta tosaithe an chlub.
Óiche Chultúir (Culture Night)
Beidh oíche mhór cheoil agus Ghaeilge ar siúl i dTeach an Mhargaidh ar an Aoine bheag seo ag tosú ag a 9 a chlog. Is iad Dónall Mac Thaidhg, Niamh Magennis, Seán Mac Giolla Bháin agus David Lambe a bheas i mbun ceoil ar an oíche. Arís, deis iontach atá inti do phobal na Gaeilge i Muineachán teacht le chéile agus sult a bhaint as togha an cheoil.
Cruinniú Poiblí (Public Meeting)
Faoi mar a luaigh mé an mhí seo chaite, beidh cruinniú mór ar siúl againn in Óstán na gCeithre Shéasúr i Muineachán ar an 30 Meán Fómhair ag 8.30in. Ar an oíche beidh muid ag plé todhchaí na Gaeilge i Muineachán, an obair atá ar bun ag Muineachán le Gaeilge faoi láthair agus na féidearthachtaí atá ann don chumann Gaelach i Muineachán sna míonna amach romhainn. Is deis faoi leith í seo chun do chuid tuairimí agus smaointí a chur in iúl do choiste an chumainn Ghaelaigh. Ba mhór againn é slua mór a fheiceáil ar an oíche áirithe seo.
Grúpa Tuistí agus Tachrán
Beidh an grúpa seo ag tosú ag tús mhí Dheireadh Fómhair – níl le deimhniú againn ach áit chun an grúpa a reáchtáil ach tá muid ag obair go leanúnach air seo.
Arís, má tá ceist ar bith agaibh faoi aon cheann de na nithe thuasluaite ná bíodh drogall ar bith oraibh teacht i dteagmháil liom.
 
Nollaig Mac Giolla Thuile | Oifigeach Forbartha Gaeilge | Muineachán le Gaeilge
Ríomhphost: nollaig@mlg.ie | Fón: 087 7095252 | Facebook: Muineachán le Gaeilge